Alle hulp is welkom!

Elke ondernemingsraad loopt wel eens tegen een zwaar en complex onderwerp aan. Een ingewikkelde adviesaanvraag met verstrekkende gevolgen of een instemmingsverzoek over een onderwerp waar geen van de leden kaas van heeft gegeten.
 

Adviseur op maat

Op dat soort momenten is het prettig om een adviseur van het Cursushuis in te schakelen. Onze adviseurs stappen even tijdelijk in uw OR. Ze verduidelijken de situatie, dragen hun kennis over en ondersteunen de ondernemingsraad. Ze bieden de helpende hand bij uw besluitvormingsproces, maar zullen nooit hun eigen mening aan u opdringen.
 

Wat kan een adviseur voor u betekenen?

 • Inhoudelijke deskundigheid toevoegen
 • Het proces begeleiden
 • Het advies schrijven
 • De procedure helder houden
 • Onderhandelingen voeren
 • Toegang verschaffen tot een netwerk van deskundigen

Omdat onze adviseurs zelf actief zijn geweest in de medezeggenschap, begrijpen ze de zware verantwoordelijkheid die u draagt bij ingrijpende besluiten.
 

Onze aanpak

In een ontmoeting met de OR (en eventueel bestuurder) wordt het onderwerp besproken.
Daarbij staan de volgende zaken op de agenda:

 • Inhoudelijke verkenning
 • Rolverdeling OR en adviseur
 • Tijdsplanning
 • Werkverdeling
 • Offerte

Onze adviseur maakt binnen 48 uur een offerte. Die kan, in overeenstemming met de WOR, art. 22, tweede lid, worden voorgelegd aan de bestuurder. Bij geen bezwaar kan de adviseur direct aan de slag.