Scholingsplan

Een scholingsplan geeft niet alleen structuur aan de ontwikkeling van uw OR, maar levert ook nog een prijsvoordeel op!

Als u de scholing en begeleiding van uw ondernemingsraad netjes  wilt structureren en planmatig wilt aanpakken, kunt u met de hulp van een van onze trainers een scholingsplan maken.
Daarin worden  de diverse onderwerpen die te maken hebben met de medezeggenschap en de ontwikkelingen van uw bedrijf en sector netjes verdeeld over de scholingsdagen. Dat kan voor de OR, de COR en de diverse commissies die in het bedrijf actief zijn.

Daarnaast zorgt de trainer er op gezette tijden voor dat relevante ontwikkelingen worden doorgegeven en zal hij boeken, artikelen en congressen onder de aandacht brengen.
Naast de ontwikkeling van de OR als team, kunnen ook persoonlijke leerbehoeften worden ingevuld.

Scholingsplannen kunnen per jaar worden bijgesteld en voor een volledige zittingsperiode worden ontworpen.  Het Cursushuis biedt tal van voordelen bij het afsluiten van meerjarige scholingsplannen.
Van directe korting tot gratis workshops.